Slider - Informace

Kompletní dodávky na klíč

Připojování střešních FVE
Všechny české distribuční společnosti začaly schvalovat připojování malých střešních FVE do sítě ...číst více

 

ČEZ:
Zájem o připojení nových solárních elektráren je enormní. Několik desítek žádostí již bylo schváleno ...číst více

 

Státu hrozí žaloby až za 40 Mld
Solárníci chystají další žaloby na stát. Celkem mohou získat až 40 miliard. Žalobu nově připravuje Sdružení neúspěšných investorů do fotovoltaických elektráren. Jedná se většinou o malé investory, kteří se soudí o investice a ušlý zisk. Podle fotovoltaické asociace státu hrozí od solárníků žaloby až za 40 miliard. ...číst více

 

ČEPS:
Síť zvládne dalších až 65 MW solární a větrné energie ...číst více

Novinky

Všechny české distribuční společnosti začaly schvalovat připojování malých střešních solárních elektráren do sítě.

Podle nezávislého průzkumu mezi zástupci vybraných českých solárních společností, bylo potvrzeno, že všechny distribuční společnosti začaly nyní opět posuzovat nové žádosti o připojení malých střešních solárních elektráren do 30 kilowattů.


Tento závěr potvrdil nezávisle i předseda představenstva České průmyslové fotovoltaické asociace (CZEPHO) Aleš Spáčil pro ČTK. Po téměř dvouletém stop stavu pro připojování nových elektráren to znamená, že nastal dlouho očekávaný obrat.


E.ON si pospíšil
Těsně před Vánocemi E.ON na svých stránkách (bez jakékoliv mediální publikace v masových médiích) oznamil, že dne 22. 12. 2011 byla mezi společnostmi E.ON Distribuce, a.s. a ČEPS, a.s. aktualizována smlouva o připojení distribuční soustavy k přenosové soustavě ČR.
Tímto byla uvolněna distribuční kapacita pro uzavírání nových smluv o připojení výroben FVE a VTE k její distribuční soustavě. Avšak nadále platí, že společnost E.ON Distribuce, a. s. bude každou obdrženou žádost posuzovat individuálně v souladu s platnou legislativou.

Odhady se různí
Rozhodnutí o obnovení připojování nových fotovoltaických elektráren je příznivá zpráva pro celý sektor fotovoltaiky, který  by se letos mohl částečně zotavit z loňského útlumu, který jej zasáhl po zavedení přísnějších podmínek pro provoz solárních elektráren.
Podle Spáčila by letos do sítě mohlo být připojeno zhruba 50 megawattů nových solárních elektráren. Tomáše Baroch, tajemník České fotovoltaické asociace (ČFA) v rozhovoru pro náš portál prohlásil, že očekává až 100 MW nového instalovaného výkonu v solárních elektrárnách v roce 2012.


ČEPS uvolnil 65 MW pro „zelené zdroje“
Rovněž provozovatel tuzemské přenosové soustavy ČEPS připouští, že letos je dostatečná kapacita na připojení až 65 MW solárních a větrných zdrojů, aniž by tím byla ohrožena bezpečnost sítě. Ukázalo se, že zprovoznění nových zdrojů v omezené míře by bezpečný provoz přenosové soustavy nemělo ohrozit.
Podle Spáčila však volnou kapacitu nesmí pohltit velké větrné zdroje s tím, že připojení má být umožněno hlavně malým střešním elektrárnám.
"Máme potvrzeno, že již připojují nebo začínají připojovat všichni distributoři. Jsem rád, že se věc posunula do racionální roviny a střešní fotovoltaika v České republice bude v omezeném množství fungovat," dodal Spáčil, který z funkce šéfa CZEPHO odchází, ale zůstane v představenstvu.

 

ČEZ: Zájem o připojení nových solárních elektráren je enormní. Několik desítek žádostí již bylo schváleno.

Dne 22.12.2011 společnost ČEZ na svých internetových stránkách oznámila, že na základě smlouvy o připojení k přenosové soustavě ČR, jenž byla uzavřená mezi společností ČEPS a.s. jako provozovatelem přenosové soustavy ČR a společností ČEZ Distribuce a.s,. byla otevřena kapacita pro uzavíráni dalších smluv o připojení výroben s obtížně predikovatelnou kolísavou výrobou – FVE a VTE. ČEZ Distribuce potvrzuje současně oznámil, že „nadále pokračuje v individuálnim posuzování“ všech nových žádosti o připojení výroben k distribuční soustavě společnosti.

V souvislosti s aktuálním stavem připojování nových fotovoltaických elektráren do sítě společnosti ČEZ jsme položili několik otázek Martinu Schreirovi, mluvčímu této společnosti. Jeho odpovědi naleznete níže:

Kolik žádostí jste k dnešními dni (tj. 12.1.2012) obdrželi v termínu od 22.12.2011? Kolik z nich jste posoudili pozitivně – tj. umožnili jste připojení malých FVE do Vaší sítě?


Je třeba upřesnit, že v rámci roční přípravy provozu elektrizační soustavy České republiky a na základě provedených analýz aktuálního stavu elektrizační soustavy ČR, které zohledňovaly vliv dopadů navýšeného instalovaného výkonu FVE a VTE na elektrizační soustavu a další změny v elektrizační soustavě, byl změněn limit připojitelného výkonu nestabilních zdrojů stanovovaný provozovatelem přenosové soustavy, a to prostřednictvím aktualizace Smlouvy o připojení k přenosové soustavě ČR uzavřená mezi společností ČEPS, a. s., jako provozovatelem přenosové soustavy ČR a společností ČEZ Distribuce, a. s.
Právě tato skutečnost již umožňuje společnosti ČEZ Distribuce také připojování nepredikovatelných zdrojů (FVE a VtE). Společnost CEZ Distribuce na základě těchto skutečností oznámila, že byla otevřena kapacita pro uzavírání dalších smluv o připojení výroben s obtížně predikovatelnou kolísavou výrobou - fotovoltaických a větrných elektráren k distribuční soustavě společnosti.
K dnešnímu dni eviduje společnost ČEZ Distribuce celkově zhruba tisícovku žádostí o připojení fotovoltaických elektráren. Jde o celkový údaj zahrnující veškeré žádostí o připojení fotovoltaických elektráren, nicméně žádosti podané v závěru roku 2011 představují v tomto čísle jen zlomek.
Jakmile došlo ke změně podmínek smlouvy s ČEPS, společnost ČEZ Distribuce začala neprodleně s vyřizováním žádostí o připojení. První žádosti byly schváleny ještě koncem loňského roku. Vzhledem k tomu, že jde zatím o poměrně krátký časový úsek, jde ke dnešnímu dni o počet schválených žádostí v řádu desítek kusů.
Na stránkách ČEZ Distribuce a.s.byla publikována mapka (detaily naleznete  ZDE). Která zachyuje určité oblasti ČR v rámci Vašich sítí červenou barvou. Znamená to automaticky, že zde nelze instalovat žádnou další malou FVE (vč. těch, které spotřebují veškerou elektřinu v místě spotřeby) z důvodů nadlimitních přetoků do přenosové soustavy nebo nedostatku distribuční kapacity?


Solárníci chystají další žaloby na stát.

Celkem mohou získat až 40 miliard. Žalobu nově připravuje Sdružení neúspěšných investorů do fotovoltaických elektráren. Jedná se většinou o malé investory, kteří se soudí o investice a ušlý zisk. Podle fotovoltaické asociace státu hrozí od solárníků žaloby až za 40 miliard.

Státu hrozí další spor za více než čtyři miliardy korun. Žalobu o ušlý zisk nově připravuje Sdružení neúspěšných investorů do fotovoltaických elektráren (SNIFE), které sdružuje 22 subjektů.
Řadí se tak po bok sdružení zahraničních investorů IPVIC, které již s ministerstvem financí jedná kvůli zavedení solární daně a požaduje také miliardy korun. Jinak hrozí arbitráží.
"Stát nám nepřípustně změnil podmínky," říká Vladimír Cibulka, jeden ze zakladatelů SNIFE. "Zákon o podpoře obnovitelných zdrojů jasně stanovil maximální snižování výkupních cen o pět procent ročně. Uprostřed našich projektů je ale najednou snížil o téměř 60 procent," stěžuje si.
Někteří z investorů tak od bank nedostali potřebné půjčky, dalším se protáhla návratnost za státem garantovaných 15 let.
"Já do svého projektu investoval přes 12 milionů korun. Začali jsme rok před nějakým solárním boomem, na počátku roku 2009. A zrovna když jsem měl konečně dostat stavební povolení, MPO přišlo se svojí novelou a banka mi nepůjčila," dodává.
Za tyto investory se již před rokem postavila skupina 20 senátorů, kteří podali stížnost k Ústavnímu soudu. Ten nicméně ani po roce vyjádření nevydal.
"Je to bohužel vcelku běžné," podotýká Radovan Suchánek z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. "Rychlost zásahů a intenzita přitom určitě narušily legitimní očekávání investorů," říká.
Podle Zuzany Musilové z České fotovoltaické průmyslové asociace v současnosti hrozí státu žaloby a arbitráže v celkové výši až 40 miliard korun.
"Opakovaně jsme stát varovali, že regulace fotovoltaiky skončí zápornou bilancí," říká. Ministerstvo financí totiž během tří let, kdy má daň platit, plánuje vybrat jen něco přes 12 miliard korun.

ČEPS: Síť zvládne dalších až 65 MW solární a větrné energie

K tuzemské elektrizační soustavě je možné v příštím roce připojit další solární a větrné elektrárny o výkonu až 65 megawattů, uvedl dnes správce sítě ČEPS. Část volné kapacity ale blokují dříve uzavřené smlouvy. Instalovaný výkon tuzemských solárních elektráren je nyní zhruba dva gigawatty, větrných přes 200 megawattů.

"Podané žádosti a poptávka investorů určitě převyšují uvolněnou kapacitu. Přibližně 65 megawattů je výkon dvou největších solárních elektráren v ČR. Nejedná se tedy o žádný zásadní přelom," řekl ČTK Petr Novotný z advokátní kanceláře VDNU legal. Otázkou podle něj navíc je, podle jakého klíče bude 65 volných megawattů rozděleno mezi jednotlivé distribuční společnosti a konkrétní žádosti o připojení.
ČEPS stanovil limit pro připojení tak, aby mohla být elektrická síť bezpečně využívána. Zohlednil, že některé obnovitelné zdroje energie lze řídit na dálku nebo vypínat v případě přebytku proudu v síti. Bral také v úvahu opakující se přetékání elektřiny z německé do české elektrizační soustavy.
"Z aktualizovaného navýšeného limitu připadá na území spravovaného ČEZ Distribucí více než polovina. Otevírá se tedy kapacita pro připojení nových výroben s obtížně predikovatelnou kolísavou výrobou - fotovoltaických a větrných elektráren - k distribuční soustavě společnosti," řekl ČTK mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.
Upozornil, že i nadále musí být nové žádosti o připojení výroben k distribuční soustavě společnosti posuzovány individuálně a musí být naplněna i další hlediska. Jde o zpětné vlivy na distribuční soustavu a její další zákazníky, a také hledisko tzv. uzlových oblastí, tedy přetok výkonu z distribuční soustavy do přenosové soustavy v předacích místech.
Volnou kapacitu sítě podle ČEPS částečně blokují smlouvy o budoucím připojení plánovaných solárních a větrných elektráren. "V souvislosti s připravovanou změnou zákona o podporovaných zdrojích energie, kde by mělo dojít ke zrušení části dosud držených rezervovaných výkonů pro fotovoltaické elektrárny, je pravděpodobné, že bude možnost připojení dalších fotovoltaických a větrných elektráren dále rozšířena," uvedl ČEPS. Zákon je nyní v Senátu.
ČEPS a distribuční společnosti v polovině září oznámily, že znovu začnou posuzovat žádosti o připojení nových solárních a větrných elektráren do sítě. Žádosti nyní hodnotí individuálně. "Některé už byly schváleny," řekla dnes ČTK mluvčí ČEPS Zuzana Dvořáková. Podle ní například Pražská energetika nemá s připojováním zdrojů, které splňují všechny náležitosti, problém.
Distribuční společnosti zastavily vydávání smluv o připojování nových solárních a větrných elektráren do sítě loni, k nelibosti investorů. Reagovaly tak na prudké přibývání solárních elektráren, které se kvůli výhodným dotačním podmínkám staly výhodnou investicí. Argumentovaly tehdy tím, že by tyto zdroje mohly ohrozit bezpečný provoz přenosové soustavy.

 

Sunkrystal 2012 | Kontakt Home Designers, architekt